Publikováno: 24.08.2020

Milí vedoucí,

v rámci zvyšování kvality a dostupnosti programu DOFE dojde od 1. 9. 2020 ke změně poplatků pro účastníky DOFE a pro účastníky školení. 

Účastnické poplatky

Pro změnu účastnických poplatků jsme se rozhodli především z důvodu rozšiřování aktivit DOFE a posouvání programu neustále kupředu, což se pojí s vyššími náklady Národního centra.  Jak jistě víte, pracujeme na postupné digitalizaci programu, plánujeme rozvoj ORB, zajišťujeme našim účastníkům plnou podporu při ceremoniích, tvoříme online videa a metodické materiály, vymýšlíme nové způsoby náborových akcí a další. Zároveň doufáme, že touto cestou namotivujeme účastníky, aby pokračovali v dalších úrovních a DOFE pro ně bylo výzvou.

V případě, že účastníci projdou všemi úrovněmi, výše poplatků se nemění – poplatek se vždy zvýší o 200 Kč. V případě absolvování všech úrovní programu se původní částka sníží na 200 Kč za každou navazující úroveň. Poplatky za účast budou tedy rozvrženy následovně:

Účastník tedy zaplatí nejvýše 600 Kč za všechny úrovně.

Účastníci tak nově budou platit 1 Kč za den při minimální délce plnění dané úrovně programu.

 

DOFE online – ceny za expedice

Pro účastníky programu DOFE online zajišťuje výcvik i expedici Národní centrum DOFE. Poplatek za expedici organizovanou Národním centrem zahrnuje expediční výcvik, odborný dozor, školitele a hodnotitele expedice, úrazové pojištění a pomoc se sestavením expedičního týmu.
Bronzová expedice stojí 1000 Kč, stříbrná 1 500 Kč a zlatá 1 800 Kč.

Co účastníci, kteří si program nemohou finančně dovolit?

Cílem DOFE je umožnit každému mladému člověku mezi 13-24 lety se programu účastnit. Uvědomujeme si, že pro některé účastníky může být poplatek limitující, proto jsme přepracovali i systém odpouštění poplatků účastníkům, kteří to potřebují. Poplatky automaticky odpouštíme všem účastníkům z dětských domovů a výchovných ústavů. Po konzultaci s regionálním manažerem poplatek lze odpustit i znevýhodněným a sociálně slabým účastníkům.

Poplatky za školení

Poplatky za školení budou nově ve výši 600 Kč. K jejich zvýšení dochází v návaznosti na výrazné změny, kterými školení od začátku 2020 prošlo.  Pevně věříme, že tyto změny pomohou vedoucím efektivněji vést DOFE a jejich Místní centra. Školení se také výrazně modernizuje a digitalizuje, nově jsme spustili e-learningovou platformu, která účastníka uvede do DOFE a navíc se k těmto materiálům může kdykoli vrátit a osvěžit si pravidla a metody, jak pracovat s mladými lidmi. Národní centrum dále vytvořilo aktualizovaný a prakticky využitelný fyzický manuál ke školení, který dostane každý účastník. Kontinuálně také tvoříme návodná videa pro dobrovolníky, týkající se např. ORB, expedic apod.

Nové školení je rozšířeno o univerzální znalosti a nácvik dovedností, které jsou potřebné pro práci s lidmi: komunikační dovednosti, mentoringové dovednosti, úvod do práce s motivací, zaměření na well-being a psychohygienu DOFE dobrovolníků. Zároveň došlo k rozšíření oblastí, které se váží přímo na DOFE: například efektivní vedení Místních center DOFE vedoucí k nižší administrativní zátěži a více času na účastníky nebo rozšířené expediční školení. V ceně školení zůstává společný oběd a malé celodenní občerstvení pro účastníky.

DOFE má jedno z nejpropracovanějších školení v oblasti práce s mládeží, a to nejen v neformálním vzdělávání. K tomu přispěla i loňská zkušenost s programem Erasmus+, díky které jsme získali nové zkušenosti, a ty nyní aplikujeme při tvorbě školení.  Školení je univerzální, použitelné pro jakoukoli práci s mladými lidmi v rámci vzdělávací instituce. Od letoška navíc máme novou akreditaci MŠMT, díky které jsou školení i nadále uznatelná jako další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Sdílejte článek na: