Publikováno: 20.04.2021

Covid-19 ovlivnil stovky milionů mladých lidí. 90 procent z nich zaznamenalo růst úzkostí. 87 procent studentů ovlivnilo uzavření škol v téměř každé zemi. 80 procent mladých žen se bojí o svoji budoucnost. Jeden ze šesti mladých lidí (267 milionů) z celého světa ztratil v důsledku Covid-19 práci. Zvýšilo se množství domácího násilí. Je třeba napnout veškeré síly a pomoci mladým lidem tuto situaci překonat. Právě to má za cíl Globální mobilizace mládeže.

Iniciativu odstartoval ředitel WHO a Greta Thunberg.

Globální mobilizace mládeže propojuje šest největších mládežnických organizací světa včetně DofE, programu založeného princem Philipem, se Světovou zdravotnickou organizaci s Organizací spojených národů. Má za cíl vymyslet řešení dopadů Covid-19 a klimatických změn na životy mladých lidí z celého světa a aktivně jednat s vrstevníky celého světa, vládami i tvůrci politik. Odstartovala ji pondělní tisková konference s ředitelem WHO a Gretou Thunberg.

Thunberg konstatuje: „ Pandemie Covid-19 jde ruku v ruce s klimatickou krizí. Věda ukazuje, že pokud nezměníme způsob, jakým se chováme k přírodě, budeme v budoucnu zažívat častější a ještě více devastující pandemie. 75 % nemocí dnes přichází od zvířat. A tím, že těžíme naše lesy a ničíme životní prostředí, vytváříme ideální podmínky pro šíření nemocí ze zvířete na zvíře a pak na nás. Dospěli jsme do stádia, kdy pandemie a zdravotní krize nelze oddělit od klimatické krize.“ I tyto krize budou zásadním tématem Globálního summitu mládeže, který proběhne od pátku 23. do neděle 25. dubna. Na přenos se lze registrovat na globalyouthmobilization.org.

9 reprezentantů za Česko pojí touha měnit svět

Do finálního výběru za Českou republiku se dostalo 9 účastníků DofE. Spojuje je ambice měnit svět, ve kterém žijeme, připravovat mladé lidi na budoucnost a intenzivně podporovat a rozvíjet své komunity. V rámci programu navštěvují mentálně postižené, účastní se žákovského parlamentu, vedou turistické oddíly mládeže, uklízejí svá okolí, rozvážejí vánoční dárky sociálně slabším, organizují studentské summity a aktivně bojují za lidská práva. „Mám radost, že díky DofE bude mít Česká republika zastoupení v této klíčové mezinárodní akci,“ říká Tomáš Vokáč, výkonný ředitel DofE v České republice.

Mladí lidé mohou žádat o finanční prostředky na podporu svých komunit a projektů

Právě v rámci iniciativy Globální mobilizace mládeže mohou mladí lidé z celého světa a žádat o finanční prostředky ve výši $500-$5,000 amerických dolarů jako podporu pro řešení lokálních problémů způsobených pandemií Covid-19. „V Česku se nám podařilo vyjednat granty také pro školy a další instituce zapojené do DofE, které tak mohou čerpat finance na aktivizaci dětí a mladých lidí ze všech sociálních sfér,“ dodává Vokáč. Odeslání žádosti je snadné, stačí na stránkách vyplnit, na jaký projekt mladí lidé finance použijí, a natočit krátké video o tom, proč by právě jejich projekt měl získat finanční podporu. O přidělení podpory rozděluje i panel studentů z celého světa, kde je opět zastoupeno díky programu DofE i Česko.

 

Sdílejte článek na: