Národní centrum Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu sídlí v Praze. Tým regionálních manažerů však podporuje koordinátory a vedoucí DofE po celé republice. Kontaktujte nás.

Národní centrum

Tomáš Vokáč

Výkonný ředitel

Tomáš působí na pozici výkonného ředitele DofE od roku 2015. Má na starosti strategický rozvoj a řízení celého Národního centra DofE. Intenzivně se věnuje fundraisingu, navazování partnerství a mezinárodní spolupráci.

tomas.vokac@dofe.cz
+420 727 843 830

Michal Jež

Programový ředitel

Michal vede celý programový tým, který se strará o Místní centra po celé ČR. Věnuje se grantům a projektům a úzce spolupracuje s veřejnými institucemi.  Udržuje kvalitu programu DofE na celosvětové úrovni a přichází s neustálými inovacemi.

michal.jez@dofe.cz
+420 702 156 872

Klára Tonková

Marketingová manažerka

Klára v DofE působí jako marketingová manažerka. Vytváří marketingové a brandové strategie, vymýšlí kampaně a šíří myšlenku DofE po celém území ČR i v online světě.

 

klara.tonkova@dofe.cz

+420 771 295 100

Martina Machová

Relationship manažerka

Martina má na starost firemní a individuální podporovatele a fundraising DofE. Vyhledává a realizuje strategické rozvojové projekty a je pravou rukou výkonného ředitele DofE.

martina.machova@dofe.cz
+420 731 814 881

Iva Troupová

HR/Office manager

Iva má na starosti všechno, co je nutné k fungování administrativního chodu Národního centra DofE. Vede personální agendu a připravuje podklady pro účetní.

iva.troupova@dofe.cz
+420 606 037 525

Kateřina Baušteinová

Regionální manažerka (Praha)

Katka je regionální manažerkou pro Prahu. Pracuje na zlepšení v oblastech školení a dohlíží na správné fungování Sociálního fondu DofE. Máte Místní centrum v Praze? Pak je Katka váš člověk!

katerina.bausteinova@dofe.cz
+420 720 272 497

Eva Benešová

Regionální manažerka (Severní a Střední Čechy)

Eva má na starost Místní centra ve Středních Čechách, v Ústeckém a Libereckém kraji. Máte Místní centrum v těchto oblastech? Pak je Eva váš člověk!

eva.benesova@dofe.cz
+420 725 430 286

Josef Nový

Regionální manažer (Jihozápadní Čechy)

Josef je regionálním manažerem pro oblasti: Plzeňský, Karlovarský a Jihočeský kraj a jižní část Středočeského kraje. Věnuje se i rozšiřování povědomí o DofE na univerzitách. Máte Místní centrum v těchto oblastech? Pak je Josef váš člověk!

josef.novy@dofe.cz
+420 725 978 583

Lisa Kořínek

Regionální manažerka (Východní Čechy a Vysočina)

Lisa je regionální manažerkou pro oblasti: Královéhradecký, Pardubický kraj a Vysočina. Máte Místní centrum v těchto oblastech? Pak je Lisa váš člověk! Věnuje se ale i rozšiřování povědomí DofE na univerzitách a vyučuje předmět Neformální vzdělávání – Mezinárodní cena vévody z Edinburghu na Karlově univerzitě.

lisa.korinek@dofe.cz
+ 420 607 285 315

 

Veronika Ormaniecová

Regionální manažerka (Severní Morava a Slezsko)

Veronika je regionální manažerka pro oblasti: Moravskoslezský a Olomoucký kraj. Pracuje z kanceláře v Brně, odkud vede platformu DofE Online. Navazuje spolupráce s firemními dobrovolníky, kteří pak díky DofE Online mentorují dofáky, kteří nemohou využívat služeb Místního centra.

veronika.ormaniecova@dofe.cz
+420 725 978 587

Michaela Türková

Regionální manažerka (Jihomoravský a Zlínský kraj)

Míša je regionální manažerkou pro Jihomoravský a Zlínský kraj. Pracuje z kanceláře v Brně odkud vyjíždí na svá centra a věnuje se rozšiřování povědomí o DofE v obou krajích.

Máte Místní centrum v těchto oblastech? Pak je Míša váš člověk.

michaela.turkova@dofe.cz

+420 720 052 631

Jakub Bronec

Learning and Quality Manager

Jakub má v DofE na starost rozvoj systému vzdělávání pro vedoucí, učitele, ředitele a zapojená centra. Vytváří plán širší implementace DofE do škol, využití šablon a dalších nástrojů. A především se věnuje školící činnosti a zajišťuje vzdělávací eventy pro učitele (webináře apod.).

jakub.bronec@dofe.cz
+420 720 036 822

Ester Kalafus

Koordinátorka expedic a projektů

Ester má na starost vše, co se týče expedic (plánování, organizace a realizace), dále se věnuje vedení a rozvoji Expedičního centra DofE. Také má na starost sociální fond DofE. Přípravuje administraci mezinárodních grantů souvisejících se vzděláváním týmu, dobrovolníků a rozvojem expedic.

ester.kalafus@dofe.cz
+ 420 601 090 534

Veronika Pantůčková

Event manager

Veronika zajišťuje veškeré DofE akce online i offline. Koordinuje pořádání ceremonií, fundraisingových akcí nebo produkci live streamů. Podílí se na tvůrčím procesu vytváření marketingových kampaní a jejich následné realizace.

veronika.pantuckova@dofe.cz
+420 601 345 979

Naděžda Vránová

Projektová koordinátorka

Naďa má na starost přípravu a realizaci workshopu DofE akademie. Nyní je její hlavní činnost zaměřena na buddy program Stojím při Tobě, který je zaměřen na adaptaci dětí a mladých lidí z Ukrajiny v České republice, na Slovensku a v Rumunsku.

nadezda.vranova@dofe.cz

+420 720 548 828 

Tereza Vlčková

Metodička

Tereza je metodička projektu Stojím při Tobě. Má na starosti vývoj metodiky a školicích materiálů buddy programu, a především se stará o zavádění programu na školách a v neziskových organizacích. 

tereza.vlckova@dofe.cz

+420 771 262 477

 

Tereza Škarková

Specialistka PR a sociálních sítí

Tereza se stará o komunikaci projektu Stojím při tobě. Spravuje sociální sítě, zajišťuje newsletter pro partnery projektu, spolupodílí se na přípravě veškerých propagačních materiálů a nabízí úspěšné příběhy buddy programu médiím. 

tereza.skarkova@dofe.cz 

+420 720 987 300

Lucie Dvořáková

Marketingová koordinátorka

Lucka je naše marketingová koordinátorka. Pomáhá celému marketingovému týmu a stará se o náš e-shop.

Lucie.dvorakova@dofe.cz

+420 702 218 595

Kateřina Anfilov

Office/HR asistentka

Katka externě vypomáhá s administrativou Národního centra DofE a HR agendou. Dále pracuje jako podpora zájemců o školení a pomáhá při procesu zapojování nových Místních center.

 

katerina.anfilov@dofe.cz

+420 777 133 311

Filip Ticháček

Regionální koordinátor (Severozápadní Čechy)

Filip má na starost besedy, představování programu a propagaci na sociálních sítích ve Středních Čechách, v Ústeckém a Libereckém kraji.Filip je také absolventem bronzové a stříbrné úrovně a nyní pracuje na splnění zlaté. Mimo DofE studuje mechatroniku na Technické univerzitě v Liberci. Chtěli byste uspořádat besedu v jedné z těchto oblastí? Pak je Filip váš člověk!

filip.tichacek@dofe.cz

+420 727 802 296

Nikola Jankůjová

Regionální koordinátor (Zlínský a Jihomoravský kraj)

Nikola pracuje společně s regionální manažerkou Míšou Türkovou v regionech Zlínský a Jihomoravský kraj. Na starost má besedy a představovaní programu a také správu regionálních sociálních sítí. Nikola je absolventkou všech úrovní programu DofE. 

 

nikola.jankujova@dofe.cz.

+420 602 523 230 

Správní rada

Jiří Zrůst

předseda správní rady World Fellowship & předseda správní rady DofE ČR

Partner and Head of Infrastructure at CVC Capital Partners

Erika Vorlová

členka správní rady

Chief Services Officer and Member of the Management Board, GasNet s.r.o.

Michal Jelínek

člen správní rady

Majitel OKIN GROUP, a.s.

Dozorčí rada

Jan Sýkora

předseda dozorčí rady

Předseda představenstva Wood & Company, a.s.

Ivan Chadima

člen a čestný předseda dozorčí rady

Managing Partner v Targa Management s.r.o.

Vít Horký

člen dozorčí rady

Spoluzakladatel a CEO společnosti Brand Embassy

Helena Felix

členka dozorčí rady

Výkonná ředitelka Alkham a.s., dcera Lady Luisy Abrahams, která program DofE přivedla do ČR

Prokop Verner

člen dozorčí rady

Řídící partner a vedoucí korporátní praxe pražské kanceláře Allen & Overy

Vít Vážan

člen dozorčí rady

CEO, České radiokomunikace, a.s.

Martin Gebauer

člen dozorčí rady

Executive Chairman, GasNet, s.r.o.