Národní centrum Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu sídlí v Praze. Tým regionálních manažerů však podporuje koordinátory a vedoucí DofE po celé republice. Kontaktujte nás.

Národní centrum

Tomáš Vokáč

Výkonný ředitel

Tomáš působí na pozici výkonného ředitele DofE od roku 2015. Má na starosti strategický rozvoj a řízení celého Národního centra DofE. Intenzivně se věnuje fundraisingu, navazování partnerství a mezinárodní spolupráci.

tomas.vokac@dofe.cz
+420 727 843 830

Michal Jež

Programový ředitel

Michal vede celý programový tým, který se strará o Místní centra po celé ČR. Věnuje se grantům a projektům a úzce spolupracuje s veřejnými institucemi.  Udržuje kvalitu programu DofE na celosvětové úrovni a přichází s neustálými inovacemi.

michal.jez@dofe.cz
+420 702 156 872

Martina Machová

Relationship manažerka

Martina má na starost firemní a individuální podporovatele a fundraising DofE. Vyhledává a realizuje strategické rozvojové projekty a je pravou rukou výkonného ředitele DofE.

martina.machova@dofe.cz
+420 731 814 881

Iva Troupová

HR/Office manager

Iva má na starosti všechno, co je nutné k fungování administrativního chodu Národního centra DofE. Vede personální agendu a připravuje podklady pro účetní.

iva.troupova@dofe.cz
+420 606 037 525

Kateřina Baušteinová

Regionální manažerka (Praha)

Katka je regionální manažerkou pro Prahu. Pracuje na zlepšení v oblastech školení a dohlíží na správné fungování Sociálního fondu DofE. Máte Místní centrum v Praze? Pak je Katka váš člověk!

katerina.bausteinova@dofe.cz
+420 720 272 497

Eva Benešová

Regionální manažerka (Severní a Střední Čechy)

Eva má na starost Místní centra ve Středních Čechách, v Ústeckém a Libereckém kraji. Máte Místní centrum v těchto oblastech? Pak je Eva váš člověk!

eva.benesova@dofe.cz
+420 725 430 286

Barbora Míková

Regionální manažerka (Jihozápadní Čechy)

Bára je regionální manažerkou pro oblasti: Plzeňský, Karlovarský a Jihočeský kraj a jižní část Středočeského kraje. Věnuje se i rozšiřování povědomí o DofE na univerzitách. Máte Místní centrum v těchto oblastech? Pak je Bára váš člověk!

barbora.mikova@dofe.cz
+420 725 978 583

Lisa Kořínek

Regionální manažerka (Východní Čechy a Vysočina)

Lisa je regionální manažerkou pro oblasti: Královéhradecký, Pardubický kraj a Vysočina. Máte Místní centrum v těchto oblastech? Pak je Lisa váš člověk! Věnuje se ale i rozšiřování povědomí DofE na univerzitách a vyučuje předmět Neformální vzdělávání – Mezinárodní cena vévody z Edinburghu na Karlově univerzitě.

lisa.korinek@dofe.cz
+ 420 607 285 315

 

Veronika Ormaniecová

Regionální manažerka (Severní Morava a Slezsko)

Veronika je regionální manažerka pro oblasti: Moravskoslezský a Olomoucký kraj. Pracuje z kanceláře v Brně, odkud vede platformu DofE Online. Navazuje spolupráce s firemními dobrovolníky, kteří pak díky DofE Online mentorují dofáky, kteří nemohou využívat služeb Místního centra.

veronika.ormaniecova@dofe.cz
+420 725 978 587

Michaela Türková

Regionální manažerka (Jihomoravský a Zlínský kraj)

Míša je regionální manažerkou pro Jihomoravský a Zlínský kraj. Pracuje z kanceláře v Brně odkud vyjíždí na svá centra a věnuje se rozšiřování povědomí o DofE v obou krajích.

Máte Místní centrum v těchto oblastech? Pak je Míša váš člověk.

michaela.turkova@dofe.cz

+420 720 052 631

Jakub Bronec

Learning and Quality Manager

Jakub má v DofE na starost rozvoj systému vzdělávání pro vedoucí, učitele, ředitele a zapojená centra. Vytváří plán širší implementace DofE do škol, využití šablon a dalších nástrojů. A především se věnuje školící činnosti a zajišťuje vzdělávací eventy pro učitele (webináře apod.).

jakub.bronec@dofe.cz
+420 720 036 822

Ester Kaňovská

Koordinátorka mezinárodních projektů a sociálního fondu

Ester má na starost vše, co se týče expedic (plánování, organizace a realizace), dále se věnuje vedení a rozvoji Expedičního centra DofE. Také má na starost sociální fond DofE. Přípravuje administraci mezinárodních grantů souvisejících se vzděláváním týmu, dobrovolníků a rozvojem expedic.

ester.kalafus@dofe.cz
+ 420 601 090 534

Tereza Neoralová

Regionální koordinátorka (Moravskoslezského a Olomouckého kraje)

Tereza pracuje společně s regionální manažerkou Veroniku Ormaniecovou v Moravskoslezském a Olomouckém kraji. Na starost má besedy v regionu a vypomáhá také v DofE on-line.

tereza.neoralova@dofe.cz

Šárka Kořínková

Regionální koodinátorka (Praha)

Šárka je regionální koordinátorkou pro Prahu, kde se věnuje rozšiřování povědomí o DofE a budování pražské dofácké komunity i přes sociální sítě. Má na starost hlavně besedy a představování programu. Šárka je také absolventem bronzové a stříbrné úrovně a nyní pracuje na splnění zlaté. Chtěli byste uspořádat besedu v Praze? Pak je Šárka váš člověk!

Adam Proksch

Regionální koordinátor (Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský, Středočeský kraj)

Adam pracuje společně s regionální koordinátorkou Barborou Míkovou a má na starosti besedy, správu regionálních sociálních sítí a představování programu. Absolvoval bronzovou, stříbrnou a pracuje na zlaté úrovni DofE. Krom toho studuje 3. LF UK.

Naděžda Vránová

Projektová koordinátorka

Naďa má na starost přípravu a realizaci workshopu DofE akademie. Nyní je její hlavní činnost zaměřena na buddy program Stojím při Tobě, který je zaměřen na adaptaci dětí a mladých lidí z Ukrajiny v České republice, na Slovensku a v Rumunsku.

nadezda.vranova@dofe.cz

+420 720 548 828 

Tereza Feuersteinová

Regionální koordinátor (Jihomoravský a Zlínský kraj)

Terka má na starost besedy, představování programu a propagaci na sociálních sítích v Jihomoravském a Zlínském kraji. Absolvovala všechny tři úrovně programu DofE, základní i expediční školení a volný čas tráví vedením mladých lidí při plnění programu. Mimo DofE se Terka věnuje studiu psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. 

+420 720 974 717

tereza.feuersteinova@dofe.cz

 

 

Tereza Škarková

Specialistka PR a sociálních sítí

Tereza se stará o komunikaci projektu Stojím při tobě. Spravuje sociální sítě, zajišťuje newsletter pro partnery projektu, spolupodílí se na přípravě veškerých propagačních materiálů a nabízí úspěšné příběhy buddy programu médiím. 

tereza.skarkova@dofe.cz 

+420 720 987 300

Kateřina Anfilov

Office/HR asistentka

Katka externě vypomáhá s administrativou Národního centra DofE a HR agendou. Dále pracuje jako podpora zájemců o školení a pomáhá při procesu zapojování nových Místních center.

 

katerina.anfilov@dofe.cz

+420 777 133 311

Filip Ticháček

Regionální koordinátor - Severozápadní Čechy

Filip má na starost besedy, představování programu a propagaci na sociálních sítích ve Středních Čechách, v Ústeckém a Libereckém kraji. Filip je také absolventem bronzové a stříbrné úrovně a nyní pracuje na splnění zlaté. Mimo DofE studuje mechatroniku na Technické univerzitě v Liberci. Chtěli byste uspořádat besedu v jedné z těchto oblastí? Pak je Filip váš člověk!

filip.tichacek@dofe.cz

+420 727 802 296

Nikola Jankůjová

Regionální koordinátor (Zlínský a Jihomoravský kraj)

Niki je součástí projektové týmu DofE. Její hlavní náplní je koordinace Online buddy programu Stojím při tobě/Stand by me, zaměřený na adaptaci dětí z Ukrajiny. Niki je absolventkou všech úrovní programu DofE.

nikola.jankujova@dofe.cz.

+420 602 523 230 

Správní rada

Jiří Zrůst

předseda správní rady World Fellowship & předseda správní rady DofE ČR

Partner and Head of Infrastructure at CVC Capital Partners

Erika Vorlová

členka správní rady

Chief Services Officer and Member of the Management Board, GasNet s.r.o.

Michal Jelínek

člen správní rady

Majitel OKIN GROUP, a.s.

Dozorčí rada

Jan Sýkora

předseda dozorčí rady

Předseda představenstva Wood & Company, a.s.

Ivan Chadima

člen a čestný předseda dozorčí rady

Managing Partner v Targa Management s.r.o.

Vít Horký

člen dozorčí rady

Spoluzakladatel a CEO společnosti Brand Embassy

Helena Felix

členka dozorčí rady

Výkonná ředitelka Alkham a.s., dcera Lady Luisy Abrahams, která program DofE přivedla do ČR

Prokop Verner

člen dozorčí rady

Řídící partner a vedoucí korporátní praxe pražské kanceláře Allen & Overy

Martin Gebauer

člen dozorčí rady

Executive Chairman, GasNet, s.r.o.