Pročtěte si výroční zprávy programu DOFE v České republice a zjistěte více o naší činnosti v předchozích letech. V této sekci najdete také výsledky výzkumů, které DOFE uskutečnilo v rámci zkoumání přínosů a dopadů programu na mladé lidi i dospělé, ale také například k vyčíslení hodnoty celospolečenského přínosu programu v ČR.

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2022

Výroční zpráva 2021

Výroční zpráva 2020

Výroční zpráva 2019

Výroční zpráva 2018

Výroční zpráva 2017

Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva 2015

Výroční zpráva 2014

 

Výsledky výzkumu SROI (Social Return on Investment)

V roce 2019 jsme se rozhodli změřit ekonomickou hodnotu dopadu DofE nejen na mladé lidi, dospělé, ale i celou společnost. Ve spolupráci s Mezinárodní nadací (IAF) jsme uskutečnili výzkum SROI (Social Return on Investment), který zjišťuje společenskou návratnost investic. Zjednodušeně jde o finanční vyčíslení společenské hodnoty, kterou program přináší, v porovnání s prostředky investovanými do programu.

Aby bylo možné měřit společenskou hodnotu DofE, spolupracovali jsme s PricewaterhouseCoopers UK (PwC) na vývoji metodologie, jež využívá principu sociální ekonomiky a technik ekonomického oceňování a je v souladu se zásadami společenské návratnosti investic. Ve výzkumu jsme se podívali především nazlepšení celkové duševní pohody, tzv. wellbeing,u mladých lidí (účastníků) i dospělých (vedoucích/pedagogů) a také na širší dopady DofE na společnost. Sběr dat pro výzkum probíhal 6 měsíců a během nich jsme nashromáždili přes 1 200 odpovědí od všech cílových skupin, tedy mladých lidí, kteří si DofE právě plní, absolventů programu a také vedoucích. Výsledky ukázaly, že vyčíslená společenská hodnota měřených přínosů a dopadů je více než trojnásobná oproti tomu, kolik financí bylo do programu během roku 2019 vloženo.

Pokud byste rádi zjistili více o výzkumu a jeho dalších výsledcích, můžete se podívat na tuto prezentaci SROI.