Posláním programu DofE je poskytnout všem mladým lidem příležitost smysluplně trávit volný čas a podporovat je na jejich cestě k nezávislosti, sebevědomí, budoucímu zaměstnání a sociálnímu blahobytu. Proto nabízíme finanční podporu vedoucím (včetně školitelů a hodnotitelů expedic), účastníkům a Místním centrům, které program poskytují.

Možnost požádat o finanční příspěvek z DofE fondu je obvykle dvakrát ročně (na jaře a na podzim). Místní centra jsou informována před spuštěním nové výzvy k přihlášení do fondu. Využití získaných prostředků nemusí být doloženo daňovými doklady, ale doložení je dobré dělat skrze fotografie a příběhy podporovaných mladých lidí, které může Národní centrum DofE publikovat.

Výzva podzim 2024

Podzimní výzva Fondu DofE roku 2024 proběhne od 23. 9. do 4. 10. Žádat bude možné prostřednictvím formuláře, který zveřejníme na této stránce.

Výzva jaro 2024

Jarní výzva Fondu DofE roku 2024 byla ukončena, výsledky dotačního řízení najdete zde.

Za velkorysé poskytnutí finančních prostředků děkujeme společnosti Gasnet, s.r.o., nadaci The Kellner Family Foundationa společnosti Progresus Invest Holding s.r.o..

Výzva podzim 2023

Podzimní výzva Fondu DofE roku 2023 byla ukončena, výsledky dotačního řízení najdete zde.

Za velkorysé poskytnutí finančních prostředků děkujeme společnosti Gasnet, s.r.o., nadaci The Kellner Family Foundationa společnosti Progresus Invest Holding s.r.o..

Výzva jaro 2023

Jarní výzva roku 2023 byla ukončena, výsledky dotačního řízení najdete zde.

Za velkorysé poskytnutí finančních prostředků děkujeme společnosti Gasnet, s.r.o., nadaci The Kellner Family Foundationa společnosti Progresus Invest Holding s.r.o..

Výzva podzim 2022

V podzimní výzvě roku 2022 jsme celkem z Fondu DofE rozdělili 372 500,- Kč. Podrobné rozdělení dotací najdete zde.

Za velkorysé poskytnutí finančních prostředků děkujeme společnosti Gasnet, s.r.o., nadaci The Kellner Family Foundationa společnosti Progresus Invest Holding s.r.o..

Výzva jaro 2022

V jarní výzvě roku 2022 jsme celkem z Fondu DofE rozdělili 416 350,- Kč. Podrobné rozdělení dotací najdete zde.

Za velkorysé poskytnutí finančních prostředků děkujeme firmě Gasnet, s.r.o.

Současně jsme díky laskavé podpoře firmy HUSKY CZ s.r.o. rozdělili materiální podporu ve výši 74 100,- Kč. Podrobné rozdělení dotací najdete zde.

Výzva podzim 2021

V podzimní výzvě roku 2021 jsme celkem rozdělili 289 660,- Kč podrobné rozdělení dotací najdete zde.

Za finanční prostředky ve fondu děkujeme Gasnet, s.r.o.

 

Vyúčtování daru z Fondu DofE

Vyúčtování daru z Fondu DofE můžete odevzdávat pomocí elektronického formuláře ZDE.

 

Dokumeny ke stažení

Aktualizovná pravidla pro čerpání příspěvků z Fondu DofE

We apologize if our English is not perfect. Our pages are automatically translated using DEEPL Translator. If you notice any mistakes, please email us at marketing@dofe.cz, and we will address them promptly.

close