Bezpečnost účastníků DofE

V organizaci Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE) a organizacích poskytujících její program je naším cílem zajistit celkovou ochranu práv, bezpečnost a rozvoj dětí a osob ve věku 18 až 24 let. 

DofE má nulovou toleranci k jakémukoliv nepřípustnému jednání vůči mladým lidem, jako je mimo jiné fyzické zneužívání, sexuální obtěžování, emocionální zneužívání, šikana, zanedbávání, vykořisťování, sexuální vykořisťování nebo manipulace či další škodlivé jednání.

Ochrana práv a bezpečnosti dětí a mládeže v DofE a organizacích poskytujících DofE se řídí tímto dokumentem. Jakékoli porušení těchto práv je nepřípustné a je potřeba jej neprodleně oznámit

Máte pocit, že došlo k porušení práv nebo bezpečnosti některého z účastníků? Byli jste svědkem takové situace? Nejste si jisti, zda k takové situaci došlo a co máte dělat? Neváhejte nás kontaktovat přes e-mail help@dofe.cz, poštou, nebo přes formulář na této stránce.

Užitečné dokumenty

Nahlaš problém

Veškeré zadané informace jsou důvěrné, oceníme proto co největší detail včetně vašich údajů.

Opravdu chcete formulář odeslat anonymně?

Ano, odeslatZavřít