Publikováno: 29.11.2019

V polovině listopadu se uskutečnilo již druhé mezinárodní školení v rámci projektu Erasmus+ s názvem Non-formal Learning in the Formal Education. Cílem bylo naučit zástupce a dobrovolníky působící v Mezinárodní ceně vévody z Edinburghu z České republiky, Litvy, Bulharska a Nizozemska komunikovat DofE různým cílovým skupinám, proto se i litevské setkání jmenovalo Communicate!

Za Českou republiku se výměny účastnili Dagmar Pike z Gymnázia TepliceHana Konečná z Integrované střední školy Moravská Třebová Marek Winter z Gymnázia Rumburk. Národní centrum DofE reprezentovala Daniela Ryšková.

Jistě i vy jste se už setkali s tím, že jste chtěli vysvětlit DofE někomu, kdo o programu zatím neslyšel. Pamatujete si, jak to probíhalo? Možná v konverzaci nastal zmatek v tom, jak vlastně DofE funguje, jaké má výhody a že k plnění programu nepotřebujete mluvit perfektně anglicky. Zní vám to povědomě? Ze zkušeností víme, že se toto stalo nejspíš každému, kdo má DofE rád a s nadšením ho plní anebo podporuje mladé lidi na cestě programem. Přestože je DofE komplexní a univerzální program opravdu pro každého, komunikace o něm by být taková neměla. Jen si představte, kdybyste šli DofE vysvětlit vašemu řediteli a použili stejné argumenty, kterými chcete nadchnout kamaráda, aby se zapojil. Z tohoto důvodu se účastníci zaměřovali na to, jak komunikovat DofE mladým lidem, kteří by se mohli zapojit, jak komunikovat jejich rodičům, nebo třeba kolegům a také managementu.

Celé školení se neslo v duchu ‚learning by doing‘ a zakládalo se na sdílení zkušeností a práci v terénu. Hned druhý den se účastníci mohli setkat se zástupci všech čtyř cílových skupin z řad litevských příznivců DofE. Dagmar Pike a Marek Winter vypíchli tuto zkušenost jako jednu z nejpřínosnějších. Dagmar se setkala s rodiči zlatých účastníků a ocenila to, že si s nimi mohla otevřeně promluvit o jejich náhledu na DofE. Marek se potkal s litevskými Dofáky a rozhovory s nimi mu přišly velice zajímavé a obohacující v perspektivě jeho pozice koordinátora DofE. Hana Konečná a Daniela Ryšková měly možnost potkat se s pěti zástupci managementu na různých institucích a zjistit zajímavé informace a přístupy k DofE v Litvě z manažerského hlediska. Obě mile překvapilo, že ředitelé v Litvě vnímají DofE jako součást strategie školy a někteří se zapojují přímo do aktivit. Jedna z ředitelek se například svěřila, že Dofáky vozí na expedice a jako odměnu pro ně připraví čaj a něco sladkého, co doveze na místo ukončení expedice. 

Zajímavé bylo také pozorovat, že je DofE že bez ohledu na národnost, všude vnímáno pozitivně a případné komunikační bariéry mezi cílovými skupinami jsou podobné. Toto zjištění bylo zásadní pro celé školení a pomohlo účastníkům snáze vymyslet způsoby, jak komunikovat DofE lépe. Celá skupina se shodla na tom, že si nikdo plně neuvědomoval sílu prezentování benefitů DofE. Při společné reflexi se Marek, Dagmar i Hana shodli, že je schopnost určit potřeby jedince či skupiny (a z nich vycházející výhody, které DofE přináší), naprosto klíčová. Marek trefně poznamenal, že: „když umíte benefity konkrétně pojmenovat, daleko lépe se vám DofE prezentuje.“ Pokud by i vás zajímalo, na co dalšího účastníci s pomocí zkušených školitelů Inga Naujalė a Žilvinas Mažeikis přišli, vyhlížejte handbook, který bude dostupný v roce 2020.

Těší nás, že si čeští účastníci odváží ze školení praktické a snadno aplikovatelné výstupy, které již používají v praxi. Hned druhý den po návratu psala Hana Konečná do Národního centra DofE: „Školení bylo velmi důmyslné v přípravě k prezentacím pro různé cílové skupiny. Ve škole jsem mluvila nejen se studenty, ale i kolegy a vedením. A s každou skupinou jsem nyní podvědomě pracovala jinak a s hmatatelným úspěchem jsem všechny pro cenu různou měrou nadchla.“

 

#nonformalteachers #worldready #dofeczech

Sdílejte článek na: