Publikováno: 03.07.2019

Ještě před koncem školního roku proběhla v Bulharsku první mezinárodní výměna vedoucích v rámci projektu Erasmus+ s názvem Non-formal Learning in the Formal Education. Čeští koordinátoři ze tří místních center měli možnost se potkat se svými kolegy z Bulharska, Litvy a Holandska. 

Mezinárodní výměna pohledem českých účastníků

Pět dnů společně strávených v Sofii s kolegy z DofE s mezinárodní účastí byl pro mě nezapomenutelný zážitek. Sdílení názorů s lidmi, kteří pro tento program doslova dýchají, workshopy a debaty, výměny zkušeností a nekonečný příval inspirace, který z nich vzešel, mě nabil nápady a energií na dlouho dopředu. Vrátil jsem se z Bulharska s pocitem, že díky DofE patřím do skvělé party nadšených a pracovitých lidí, kteří chtějí měnit svět k lepšímu a zase o něco lépe vědí jak.“
Marcel Kukuczka, SŠ automobilní a informatiky, Praha

Naše škola se do programu DofE zapojila teprve v letošním školním roce, o to více si cením toho, že jsem se mohla zúčastnit mezinárodního semináře, který proběhl v Sofii. Byla to výborná příležitost k získání potřebných informací, cenných rad a zkušeností od koordinátorů ze škol, kde program úspěšně funguje již více než 10 let. To vše, včetně nově získaných kontaktů a přátel, beru jako skvělý odrazový můstek pro pokračování v programu DofE. Je to skvělý pocit být součástí DofE family.“ 
Olga Klimentová, SŠHS a VOŠ, Opava

Nejenom že účastníci pocházejí ze čtyř různých zemí, pracují také na různých typech škol a každý z nich má s programem různě dlouhou zkušenost. Někteří se programu věnují teprve krátce, jiní i více než 10 let. Dny v Bulharsku byly nabité sdílením nápadů, diskuzemi se zahraničními kolegy a zajímavými workshopy. Nakonec si každý koordinátor připravil plán fungování programu DofE ve své instituci na další rok.

Během pečlivě připraveného programu jsme také měli tu čest být hosty bronzových ceremonií uspořádaných na jednom z místních center –American College of Sofia. Jako bonus nás zdejší vyučující školou i přilehlým kampusem provedl. 

Všichni účastníci zjistili, že ve své práci čelíme stejným nástrahám a využíváme velmi rozmanité cesty k jejich překonání. Navzájem jsme se v mnohém obohatili a zpět jsme si odnesli nápady, které můžeme realizovat ve své práci s mladými lidmi, rodiči nebo dalšími DofE vedoucími a expedičníky.

V rámci výměny jsem měla příležitost setkat se s koordinátory a vedoucími DofE z jiných zemí. Bylo to pro mě první mezinárodní setkání, které mi poskytlo jiný pohled na program, na jeho fungování v rámci Evropy a rovněž mě motivovalo ke zdokonalování činnosti DofE na mém místním centru. V neposlední řadě jsem získala řadu nových kontaktů, které využiji v budoucnu. Díky diskusím a přímému kontaktu s jinými vedoucími jsem byla velmi překvapena, jakou má české DofE výbornou pověst mezi ostatními státy a to zejména, co se týče organizace, hierarchie založené na vzájemné důvěře, svobodě a zároveň odpovědnosti mezi místními centry a Národním centrem DofE.“
Martina Strnadová, Gymnázium Jana Keplera, Praha

 

Další výměna v rámci projektu Erasmus+ bude určena pro všechny vedoucí programu DofE, kteří působí na státních základních a středních školách, a proběhne v listopadu v Litvě. Ponese název „Communicate“ a pomůže vedoucím se zlepšením prezentačních dovedností a komunikačních schopností.

#NonFormalTeachers
#WorldReady
#dofeczech

Sdílejte článek na: