Publikováno: 04.09.2019

V DofE chceme neustále podporovat vedoucí, kteří se rozhodli dobrovolně svůj čas věnovat vzdělávání mladých lidí. Mezi nimi je i mnoho pedagogů ze škol v celé ČR.

Abychom tento cíl mohli lépe naplňovat, rozhodli jsme se žádat o podporu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výzvě Zvyšování kvality neformálního vzdělávání.

 

Projekt, který jsme připravili bude postaven na tandemovém neformálním vzdělávání (TNV), které povedou regionální manažeři Národního centra DofE. V projektu budou spolupracovat s pedagogy ze státních středních škol.

 

Jak to bude fungovat?

 

Během 5 bloků TNV spolu regionální manažer a pedagog stráví 10 intenzivních hodin. Dvouhodinová setkání, která budou probíhat ve škole zúčastněného pedagoga, pro něj budou nejen příležitostí zdokonalit se v oblastech osobnostně-sociálního rozvoje, ale také místem pro vzájemné vzdělávání a sdílení zkušeností. 

 

Bloky TNV budou zaměřeny na následující oblasti:

  1. Organizační a manažerské techniky: efektivní vedení neformálního vzdělávání a progrmau DofE na škole. 
  2. Komunikační dovednosti: nástroje asertivní komunikace a vyjednávání. Rozdíly v komunikaci s různými skupinami.
  3. Mentorské, koučovací a prezentační dovednosti: postupy jak učit žáky vnitřní motivaci, empatii a seberealizaci. Nástroje efektivního prezentování se zaměřením na nefromální vzdělávání.
  4. Sociálně osobnostní rozvoj: nástroje ke zlepšení a dosažení duševní pohody. Zlepšení atmosféry v kolektivu a předcházení syndromu vyhoření.
  5. Občanské dovednosti: možnosti dobrovolnictví, motivace žáků k pomoci ve své komunitě a okolí.

Rozsah projektu:

Šest regionálních manažerů DofE bude realizovat TNV se dvěma pedagogy za pololetí. Dohromady proběhne 6 pololetních cyklů. Během projektu tedy bude uskutečněno 72 tandemů.

Projekt bude zahájen v únoru 2020.

 

Věříme, že projekt bude schválen a my se budeme od nového kalendářního roku pustit do intenzivního posilování kapacit v neformálním vzdělávání.

Sdílejte článek na: