Publikováno: 24.01.2019

Pan Jiří Zrůst, Senior Managing Director společnosti Macquarie Group a předseda správní rady Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu Česká republika, se stává také předsedou správní rady World Fellowship Programu spojujícího individuální dárce z řad byznysmenů z celého světa, kteří se chtějí podílet na rozvoji DofE na všech kontinentech. Jiří Zrůst jejiž řadu let oddaným podporovatelem DofE a zasloužil se o růst tohoto programu nejen v Čechách, ale i na Slovensku. Zároveň je členem rady, která rozhoduje o globálním vývoji DofE. Té předsedá samotný princ Edward, hrabě z Wessexu KC GCVO. 

Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu se aktuálně účastní 1.3 milionu mladých lidí ve věku 14 – 24 let, a to ve více než 130 zemích světa. Program je v jednotlivých zemích finančně podporován jak na lokální, tak na mezinárodní úrovni, a právě World Fellowship Program je pro tyto activity klíčový. Jiří Zrůst, který tomuto programu nově předsedá, má více jak 20 let zkušeností z oblasti managementu, finančních služeb a logistického sektoru. Aktuálně působí jako Senior Managing Director v Macquarie Group, kde má na starost především mimo jiné vyhledávání nových investičních příležitostí.

John May DL, generální tajemník Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu, říká: “Jiří je oddaným podporovatelem DofE už po devět let a jsme potěšeni, že ho můžeme uvítat jako Předsedu World Fellowship Programu. S jeho rozsáhlými zkušenostmi jak v korporátním, tak v neziskovém sektoru, můžeme definovat nové příležitosti pro DofE a dostat tak Mezinárodní cenu vévody z Edinburghu dál, než se nám podařilo kdykoli předtím. Zároveň bychom rádi poděkovali Gregorymu Beltonovi, který tento post zastával v rámci předchozích tří let.”

Sdílejte článek na: