Publikováno: 02.03.2020

Tým dvaceti účastníků, převážně vedoucích programu DofE ze čtyř zemí, se zúčastnil třídenního školení v nizozemském Woudenbergu. V prostředí venkovské farmy se zapojili do workshopů zaměřených na motivaci mládeže a výměnu zkušeností ze své praxe.

Přečtěte si, jaká byla čtvrtá mezinárodní výměna vedoucích DofE, podpořená projektem Erasmus+ „Non-formal learning in the formal education“. Řeknou vám to sami účastníci projektu.  

„I několik dní po skončení mezinárodního setkání DofE v Holandsku, nejsem schopen zcela rozumět jeho důležitosti a pozitivnímu dopadu. S úžasem jsem pozoroval neuvěřitelné zanícení všech účastníků pro dobrou věc, jakou cena DofE nabízí. Organizátoři odvedli bravurní kus práce při sestavování programu a velký obdiv si zaslouží jejich smysl pro výběr vhodného místa, kde se všichni mohli semknout, doslova jako rodina, a rozvíjet veškerý potenciál, jak během formálních seminářů, tak hlavně i při neformálním posezení u krbu. Podařilo se vytvořit atmosféru růstu a sdílení.

Samotný výběr hostujících přednášejících snad ani nemohl být lepší. Jejich nadšení pro stejnou věc, elán vést mladé generace a společně budovat lepší budoucnost byl vším prostupující. Mít tak báječnou možnost setkat se při kvalitní diskusi s lidmi, kteří jsou zkušení, rozumní a jsou vedení vizí, se již nikdy nemusí opakovat. Jsem nesmírně vděčný, že jsem měl tu čest.

Jako největší přínos, který bude mít jistě přetrvávající hodnotu, vidím možnost navázat kontakt s lidmi stejného ladění. S několika z nich jsme vzájemně domluvili možnost spolupráce, nejen co se osobních návštěv týče, ale především na rovině ustanovení výměnného programu mezi našimi institucemi v rámci programu DofE.

Nemalý dík patří Josefu Novému, který se zhostil role vedoucího „Czech“ teamu naprosto skvěle. Bezustání se o nás staral a byl ku pomoci.“

Jan Jech, ZŠ Elišky krásnohorské v Ústí nad Labem.

„Vzdělávací výměna dokonale naplnila má očekávání. Pořadatelům se podařilo vytvořit vyváženou kombinaci vzdělávací složky a neformální části, kde si mohli účastníci vyměňovat své zkušenosti s DofE.
Odborná část programu se soustředila na problematiku motivace mládeže a přinesla díky kvalitnímu výběru školitelům zajímavý vhled do tématu. Seznámili jsme se s několika teoriemi fází motivačního procesu. Dále jsme byli vybaveni komunikačními technikami vhodnými pro práci s účastníky programu DofE.

Neformální složka školení nám poskytla prostor pro sdílení zkušeností, kdy jsme si vyměnili informace o situaci v každé ze čtyř zemí zapojených do programu. Přinesla také možnost navázat spolupráci na národní i mezinárodní úrovni.

Celkově hodnotím celý pobyt jako jedinečnou možnost načerpat inspiraci pro další práci, zejména vzhledem k faktu, že s programem na znojemské zdravotnické škole teprve začínáme. Ostatní vedoucí programu mi rádi nabídli své zkušenosti a sdíleli své vědomosti.“

Pavel Kašpárek, SZŠ a VOŠZ Znojmo

„Jsem velmi vděčná za to, že jsem měla možnost se zúčastnit výměny v Holandsku. Pobyt předčil má očekávání ve všech ohledech. Holanďané nám připravili velice pestrý program, a to jak část vzdělávací, kdy jsme měli možnost načerpat spoustu inspirujících informací ze zkušeností ostatních DofE vedoucích, tak i zajímavé workshopy z oblasti psychologie, kdy jsme hodně přemýšleli o motivaci. Vše probíhalo v neformální a pohodové atmosféře a sešla se skvělá parta lidí, takže vzájemné sdílení bylo velmi příjemné a obohacující.

Prožili jsme i spoustu skvělých zážitků při teambuildingových aktivitách a měli jsme dostatek prostoru na vzájemné poznávání a hovory. Odjíždím nabitá energií a těším se na další práci se svými účastníky DofE.“

Olga Veselá, GPOA Znojmo

   

Sdílejte článek na: