Publikováno: 01.04.2020

Máme zde pár nápadů, které pomohou účastníkům plnit DofE z domova.

Vypuknutí viru COVID-19 postihlo miliony lidí po celém světě. Na mnoha místech, mezi nimiž je i Česká republika, jsou školy a mládežnické organizace zcela uzavřeny, aby se zamezilo šíření nákazy. Na dalších místech mohou být tato opatření právě zvažována.

Pro účastníky Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu v těchto oblastech to znamená pozdržení postupu programem, jelikož množství aktivit se obvykle odehrává ve škole nebo dalších institucích, které jsou nyní uzavřeny. Existuje však mnoho způsobů, jak mohou účastníci pokračovat ve svých aktivitách v oblastech dovednost, dobrovolnictví a pohyb ze svých domovů. Tím zajistí svůj postup programem a zároveň si udrží pozitivního ducha. V tuto chvíli je velmi důležité, aby mladí lidé zůstali aktivní a zdraví, a právě DofE pro to může být skvělým prostředkem.

Níže naleznete několik tipů pro účastníky, jak i doma pokračovat v aktivitách, poskytovat o nich informace hodnotitelům a vedoucím a posunovat se tak dál v rozvoji své osobnosti.

Výměna aktivit v sekci

I když je „ideální“ situací pro mladého člověka zapojeného v DofE to, že si vybere aktivitu a drží se jí na příslušné úrovni v rámci časových možností, šíření viru COVID-19 je dobrým příkladem toho, že někdy je potřeba aktivitu změnit či poupravit a přispět tak k hladšímu průběhu programu.

Doporučujeme proto vedoucím, aby se svými účastníky diskutovali o vhodnosti výměny aktivit, aby pro ně proces i nadále zůstal výzvou a aktivně si DofE plnili.

Připomínáme, že je nezbytně nutné, aby se kdokoli, kdo uvažuje o plnění aktivit mimo domov v oblastech zasažených virem COVID-19, nejdříve poradil s lékařem či jinou zodpovědnou osobou.

Tipy pro účastníky DofE

Dovednost

Pokrok v oblasti dovednosti je něco, čeho lze snadno dosáhnout i ze svého domova. Pokud se učíš cizí jazyk, hraješ na hudební nástroj, zkoušíš nové recepty, vytváříš software nebo maluješ obrazy, je velice pravděpodobné, že budeš mít všechny pomůcky, které k činnosti potřebuješ, u sebe doma. Pokud je to možné, spoj se se svým hodnotitelem, aby ti případně poradil s dalšími aktivitami, které lze provádět z domova. Jako alternativu si můžeš zkusit na webu najít návody, díky nimž se budeš moci posunout dál v požadované oblasti. Jakmile najdeš vhodné aktivity, nezapomeň si jako záznam činnosti pořídit fotografie nebo videa, abys mohl svému hodnotiteli předvést dosažený pokrok. Při vytváření týdenních záznamů můžeš tyto fotografie nebo videa nahrát přímo do Online Record Book.

Pohyb

Tato oblast se týká dodržování zdravého životního stylu a zlepšení kondice. Je velmi důležité dodržovat nastavený režim, zejména pokud jsi omezen pouze na to být doma. Ať už v oblasti pohybu plníš jakoukoli aktivitu, existuje mnoho způsobů, jak se zlepšovat pomocí vlastních domácích cvičení. Zlepšování kondice tréninkem doma nepochybně přispěje k dosažení tvého cíle. Můžeš si najít různé cvičební programy na rozvoj síly, koordinace, reflexů, flexibility, atd., které lze dělat z domova. Poraď se se svým hodnotitelem, nebo se podívej na internet, kde nalezneš velké množství různých nápadů a tipů. Je důležité potom svůj pokrok prokázat hodnotiteli, proto nezapomeň do týdenních záznamů ORB přidat fotografie, videa nebo tréninkové plány.

Dobrovolnictví

Může se zdát, že dobrovolnictví se na dálku dá realizovat jen těžko, zejména pokud se jedná o skupinový projekt s kamarády, nebo pokud tvá aktivita vyžaduje navštívit konkrétní místo mimo svůj domov. Vždy se však nabízí aktivity, které lze provádět z domova a které dobrovolnictvím jsou. Práce na dálku na projektu je proveditelná třeba tak, že zahájíte skupinový chat se všemi účastníky a společně brainstormujete a přispíváte do projektu nejrůznějšími dalšími způsoby. Online výzkum, vytváření brožur ke zvyšování povědomí nebo online zveřejňování užitečných věcí pro komunitu mohou být všechno aktivity, kterými plníte dobrovolnictví. Pokud si přesto nejsi jistý, jakými aktivitami lze přispět do této oblasti, obrať se na svého vedoucího nebo hodnotitele, abyste s jeho pomocí přišli na nějaké kreativní řešení.

Expedice a rezidenční projekt

Jelikož jsou expedice i rezidenční projekt skupinové aktivity, jsou oblastmi, které je během šíření epidemie nejtěžší plnit. Mnoho plánovaných cvičných a ostrých expedic bylo odloženo, což je pro zabránění šíření viru nezbytné. Podobně budou omezeny možnosti organizování rezidenčních projektů.

To však neznamená, že veškerý postup musí být zastaven. Pokud již máš expediční tým, můžete být v kontaktu a dohlížet na vše online prostřednictvím emailů nebo skupinového chatu. Prozkoumávání různých oblastí, plánování tras a některá školení jsou všechno činnosti, které lze v týmu provádět i na dálku.

Na internetu je k dispozici mnoho zdrojů s aktivitami zaměřenými na trénink navigace, první pomoci a tábornických dovedností, které můžeš zkoušet doma. Je důležité zůstat v kontaktu se svým týmem, a jakmile se tvá škola nebo organizace znovu otevře, být připraven jako nikdy předtím!

A konečně, pokud jsi na zlaté úrovni, můžeš si z domu začít podrobně plánovat, co bude náplní tvého rezidenčního projektu, případně oslovit organizace, se kterými chceš spolupracovat a které chceš podpořit.

Sdílejte článek na: