Publikováno: 19.12.2019

ZLÍN – Hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek společně s radním pro školství Petrem Gazdíkem dnes podepsali memorandum s ředitelem společnosti The Duke of Edinburghs International Award Czech Republic Foundation (Nadace vévody z Edinburghu), Tomášem Vokáčem. Předmětem memoranda je dohoda o vzájemné spolupráci při podpoře volnočasových aktivit a pomoci získání dovedností pro budoucí život a kariéru mladých lidí. Program je zaměřen na komplexní rozvoj mladého člověka ve věku od 14 do 24 let spočívající v rozmanitých volnočasových aktivitách z oblasti sportu, dobrovolnictví nebo dobrodružných expedic.

Rada Zlínského kraje předtím schválila uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci mezi Zlínským krajem a prestižním vzdělávacím programem, který roku 1956 založil princ Filip, vévoda z Edinburghu, manžel britské královny Alžběty II. Tento program vyjádřený zkratkou DofE vznikl s cílem vést britské chlapce k smysluplnému trávení volného času mezi dokončením školní docházky a nástupem na vojnu. Rychle se otevřel i dívkám a začal se šířit po celém světě. V současné době je do něj zapojeno 1,3 milionu účastníků ze 130 zemí světa. V České republice program funguje ve 220 školách a  organizacích pracujících s mládeží, respektive sdružuje přes 4500 žáků a studentů, ve Zlínském kraji je zatím zapojeno 8 škol. Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť bylo dokonce první školou v ČR, která se zapojila již v roce 1994, když ještě neexistovalo české národní centrum nadace.

„S programem máme dobré zkušenosti, a proto mám radost, že na jejich základě budeme rozvíjet další spolupráci,“ řekl hejtman Jiří Čunek.

Radní Petr Gazdík, zodpovědný ve Zlínském kraji za školství, vyjádřil přesvědčení, že počet zapojených škol se postupně rozšíří minimálně na desetinásobek, protože jde o velmi kvalitní a smysluplný program. „Chceme mládeži pomoci získat cenné dovednosti nejen pro budoucí kariéru, ale i pro celkový přístup k životu. Čím dál víc se na základě pokroku ve vědě a výzkumu ukazuje, že to nejdůležitější, co musí umět jakýkoliv absolvent, je umění dále se učit a Nadace vévody z Edinburghu tomu skvělým způsobem přispívá tím, jak přistupuje k neformálnímu vzdělávání s důrazem na všestranný rozvoj osobnosti mladého člověka,“ řekl Petr Gazdík.

Zlínský kraj pro zapojené organizace uvolní finanční příspěvky na úhradu licenčního poplatku nebo na jednotlivá školení.

Absolventi programu získají Bronzovou, Stříbrnou či Zlatou cenu vévody z Edinburghu v podobě certifikátu s mezinárodní platností a odznak. Ceny vždy předávají při slavnostním ceremoniálu významné osobnosti z České republiky i ze zahraničí.

Partnery DofE v České republice jsou například herec a moderátor Marek Eben, rybář Jakub Vágner, cestovatel a novinář Dan Přibáň, módní návrhářka Klára Nademlýnská, lyžařka Šárka Strachová a další. 

Více na: https://dofe.cz/

 

Zpracovala: Helena Mráčková

Sdílejte článek na: