Publikováno: 14.04.2024

V průběhu celého března se na základních a středních školách z celé České republiky pod hlavičkou dobrovolnického programu Stand By Me / Stojím při Tobě Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu (anglicky The Duke of Edinburgh’s Award, zkráceně DofE) konaly dobročinné sbírky na pomoc mladým lidem v náročných životních situacích. Celkem 13 škol iniciativou oslavilo nejen rok od jmenování Jeho královské Výsosti prince Edwarda vévodou z Edinburghu, ale především klíčové hodnoty DofE jako je sounáležitost, odpovědnost a porozumění mezi lidmi.  

Dohromady přinesl charitativní prodej sladkého na školách finanční pomoc ve výši 73 752 Kč. Komu budou získané peníze darovány pak rozhodli sami studenti. Na řadě škol se jednalo přímo o pomoc konkrétním žákům, jejichž rodiny se nachází v nepříznivé sociální situaci. Na Gymnáziu U Balvanu v Jablonci nad Nisou finance pokryjí náklady na třídní výjezdy a jazykový kurz s rodilým mluvčím, na Mendelově gymnáziu Opava naopak zase poplatky spojené s přípravou a přijímacími zkouškami na vysoké školy. Spolužáci Gymnázia Vlašim sbírkou přispěli na rehabilitace hendikepované posluchačky prvního ročníku. Akce tak na školách podpořila prostředí založené na přátelství a rovnosti, kde se každé dítě může cítit přijímáno a podporováno ve svých cílech. Některé zapojené instituce jako Základní škola Běchovice nebo Základní škola praktická Třeboň proto plánují pořádat podobný formát dobrovolnictví pravidelně.  

Další školy získané finanční prostředky věnovaly na podporu místních komunit, spolků nebo ve prospěch veřejných sbírek znevýhodněných mladých lidí. Podpořen byl například spolek HAIMA pomáhající onkologicky nemocným dětem, talentovaná hráčka ledního hokeje na studiích na kanadské Balmoral Hall School nebo mladý pacient s amyotrofickou laterální sklerózou (ALS) skrze portál Darujme. 

Tipy na sladké pečivo pro akci připravila i čestná patronka DofE Kristína Nemčková, sous chef v dánské restauraci Geranium a vítězka soutěže Masterchef 2019.  

Pořadatelské školy:   

Sdílejte článek na: