Publikováno: 13.06.2022

Přečtěte si bližší informace o cestě DofE Buddyho.

Škola se přihlásí do buddy programu skrze jednoduchý online formulář a nechá proškolit zodpovědnou osobu – mentora/vedoucího/učitele, který bude na buddíky dohlížet, motivovat je a facilitovat jejich komunikaci v první fázi.

V první fázi si mentor vytvoří tým českých “buddíků” z žáků a studentů dané školy, kteří mu pomůžou s oslovením ukrajinských studentů v rámci dobrovolnické aktivity. S oslovením ukrajinských studentů budou také pomáhat mladí ambasadoři projektu. Ty budeme vybírat z řad Ukrajinců a Ukrajinek již studujících v ČR, kteří tak zároveň pomohou překonat jazykovou bariéru na obou stranách. Vybudování důvěry v projektu je klíčový parametr úspěchu.

Buddíci dostanou za úkol připravit náplň prvních 8 setkání s ukrajinskými studenty. Následně proběhne první interaktivní workshop, na kterém budou přítomni ukrajinští studenti a čeští buddíci. Mentor/vedoucí učitel obdrží sérii seznamovacích aktivit, které najde v manuálu. Jeho úkolem bude pečlivě sledovat dynamiku skupiny a podle toho navrhne dvojice český student – ukrajinský student, pokud se už samy organicky nevytvoří v rámci školy. Mentor bude průběžně monitorovat to, aby se dvojice po týdnu vždy potkala a reflektovala komunikaci i posun v aktivitách, v čemž mu budou pomáhat také ambasadoři projektu. Český buddík si všechny aktivity s ukrajinským studentem bude zaznamenávat do online aplikace ORB, kde bude mentor monitorovat jednotlivé aktivity a pokrok v nich. Mentor se s každým z dvojice sejde zvlášť po 3 setkáních a zjistí zpětnou vazbu účastníků.

V další fázi, kdy se ukrajinský student v neznámém prostředí stabilizuje, se společně pustí do aktivit v oblastech pohybu, dovednosti, dobrovolnictví a expedice. Vzájemně si pomohou společně s mentorem/vedoucím s výběrem aktivit, které můžou plnit v dané lokalitě. Ideálně najdou průsečík mezi aktivitami, aby tam byla minimálně jedna či dvě aktivity, které mohou plnit společně. Například český student chodí v rámci pohybové aktivity pravidelně běhat, tak začnou společně běhat, i když jejich cíle (běžecký čas; délka běhu apod.) se mohou lišit. Dalším příkladem vzájemného propojení aktivit je, že ukrajinský student se bude učit česky, takže si jako dovednost zvolí češtinu. S tím mu jeho český buddík může pomoci v rámci dobrovolnictví ve smyslu doučování.

Díky tomuto propojení se začne mezi dvojicí vytvářet plnohodnotné přátelství. Budou společně smysluplně trávit čas a navzájem se kulturně obohacovat.

Přihlaste se prostřednictvím tohoto formuláře:

https://forms.gle/5xrAxrwA4qTrLFF76

Pokud potřebujete více informací o projektu, obraťte se na projektovou koordinátorku Naďu:

Naděžda Vránová

+420 720 548 828 | nadezda.vranova@dofe.cz

Sdílejte článek na: