Publikováno: 16.03.2023

Na začátku Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu (dále jen DofE) byla vize prince Philipa a zážitkového pedagoga Kurta Hahna zocelit britské chlapce, povzbudit v nich vášeň pro své koníčky a probudit v nich potřebu pomáhat. Netrvalo dlouho a program, který princ s Hahnem založili, se otevřel i pro dívky. O pár let později se jedním z účastníků programu stal také nejmladší syn prince Philipa, princ Edward, který úspěšně dokončil zlatou úroveň.

Jeho královská výsost, nově jmenovaný vévoda z Edinburghu začal plnit zlatou úroveň na střední škole v Gordonstounu a dokončil ji při svých studiích na Cambridge. Svou závěrečnou expedici plnil ve Skotsku a ušel při ní neuvěřitelných 60 mil. S jistou nadsázkou se dá říct, že DofE expedice prince Edwarda stále pokračuje, převzal totiž po svém otci oficiální patronát nad celým programem. „Je to pro mě další životní výzva, často od lidí slýchám, že mám Mezinárodní cenu vévody z Edinburghu ve své DNA. Rozhodně je již dlouho součástí mého života. To, že jsem byl požádán, abych převzal roli patrona po svém otci je pro mě ctí a velkou zodpovědností. Především doufám, že cena, které můj otec propůjčil svůj titul a ti, kteří ji dosáhli, stejně tak jako ti, kteří ji podporují se budou i nadále těšit uznání, které si tolik zaslouží,“ uvedl princ Edward ke svému novému jmenování.

Vévoda se tak stává patronem tisíce mladých lidí, kteří se rozhodli navzdory životním nejistotám jít přes překážky a čelit tak nejisté budoucnosti. Současná mladá generace byla podle prince Edwarda nejvíce zasažena covidovou pandemií a potýkala se s následky ztráty vzdělávání.

Pod záštitou prince Edwarda pokračuje DofE ve své práci, jejímž cílem je poskytnout co největšímu počtu mladých lidí šanci na získání ocenění, které jim změní život. DofE postupně rozšiřuje svoji působnost v mezinárodním měřítku, a to i do nejchudších oblastí světa. Pod princovým vedením se bude i nadále snažit odstraňovat překážky pro všechny mladé lidi bez rozdílu, včetně těch se speciálními vzdělávacími potřebami či zdravotním postižením.

Sdílejte článek na: