Publikováno: 03.06.2024

Novou ředitelkou DofE v České republice je Gabriela Drastichová

Gabriela Drastichová

Praha, 3. 6. 2024 – Národní centrum Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu (DofE) v České republice má od června nové vedení. Novou výkonnou ředitelkou centra se stala Gabriela Drastichová, která v posledních letech působila jako ředitelka Nadačního fondu Českého rozhlasu.

Předseda správní rady organizace Jiří Zrůst ke změně ve vedení říká: „Jsem rád, že můžeme v čele našeho českého týmu přivítat právě Gabrielu. Ambicí Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu je stát se v nejbližších letech nejvýznamnějším hybatelem neformálního vzdělávání v Česku, stejně jako v ostatních 130 zemích světa, kde naše organizace působí. Směřujeme k novým výzvám a jsem přesvědčen, že Gabriela je díky svým mnohaletým zkušenostem z práce v neziskovém sektoru a nepopiratelným výsledkům perfektně vybavena k tomu naši organizaci těmito výzvami provést. Přeji jí v její nové roli hodně úspěchů.”

Tým českého centra DofE opouští po téměř devíti letech jeho dosavadní ředitel Tomáš Vokáč. „Děkuji Tomášovi za jeho dlouholetou práci pro DofE, která přinesla významný posun na poli neformálního vzdělávání v České republice. Díky němu a jeho týmu se podařilo každý rok zapojovat do programu více účastníků a škol, nastavit spolupráci s kraji a městy a uzavřít 17 memorand o spolupráci mezi zřizovatelem a organizací. Pod Tomášovým vedením se podařilo uskutečnit mnoho úspěšných projektů, které naši pozici mezi českými neziskovými organizacemi v této oblasti upevnily a z nichž budeme čerpat ještě dlouho do budoucnosti,“ dodává Jiří Zrůst.

Gabriela Drastichová má více než dvacetileté zkušenosti v různých oblastech rozvoje vzdělávání v soukromém, veřejném i neziskovém sektoru. Posledních šest letech vedla jako ředitelka Nadační fond Českého rozhlasu a jeho mimořádně úspěšné sbírkové projekty Světluška a Ježíškova vnoučata. Jejím původním profesním zaměřením bylo vzdělávání dospělých se zaměřením na pedagogy a pracovníky veřejné správy, později i vzdělávání ve firemním prostředí. Zkušenosti získané v akademickém a korporátním světě využila následně v neziskovém sektoru, kde se věnovala tématu vzdělávání a zaměstnávání znevýhodněných skupin, podpoře sociálních a technologických startupů a zavádění principů udržitelného podnikání do strategií firem.

Mladým lidem můžeme pomoci objevit jejich talent, vášeň, smysl, jejich sny, a nalézt tak jejich jedinečné místo ve světě tím, že je necháme vytvořit obraz vlastní budoucnosti. Že jim dáme příležitost cíleně rozvíjet schopnosti a dovednosti, že rozpohybujeme jejich každodennost, že jim ukážeme cestu k dobrovolnické činnosti i dobrodružné expedici. A to vše v bezpečném prostředí, v němž chyba představuje jen informaci o tom, kde mám víc zabrat, prostředí, kde mě doprovázejí mentoři i učitelé, kteří ve mě věří, kde mohu sdílet své zážitky a zkušenosti s vrstevníky, kde čas získává větší smysl,“ říká ke svým plánům v čele DofE Gabriela Drastichová.

„Chtěl bych upřímně poděkovat všem, kdo nám během posledních let na naší jedinečné cestě dali svou důvěru a posílili víru v to, že zážitková pedagogika patří do škol a může naučit mladé lidi zásadní dovednosti užitečné do jejich budoucího života: píli, vytrvalost, odhodlání, sílu přátelství, spolupráci i budování odpovědnosti a charakteru,“ ohlíží se za devíti lety budování stabilní a uznávané organizace Tomáš Vokáč.

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu je neformální vzdělávací program pro žáky a studenty ve věku 14–24 let.  V České republice za posledních devět let zaznamenal značný růst, a to jak v počtu účastníků, tak zapojených škol a dalších vzdělávacích institucí. Nyní program realizuje 350 center po celé ČR a počet účastníků dosahuje ročně téměř deseti tisíc žáků a studentů, které na jejich cestě doprovází přes dva tisíce pedagogů a pracovníků s mládeží.

Kontakt:

Silvie Riegerová

PR & Communications Lead

+ 420 771 295 100| silvie.riegerova@dofe.cz

Program Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu založil v roce 1956 princ Philip, vévoda z Edinburghu, a do České republiky ho přivezla před téměř 30 lety Lady Luisa Abrahams. Dnes je předsedou organizace princ Edward. V roce 1988 byla založena mezinárodní asociace, která podporuje fungování mimo Velkou Británii a pokračuje v misi seberozvoje mladých lidí bez ohledu na jejich zázemí, fyzické schopnosti či dovednosti.

https://dofe.cz/

https://www.facebook.com/dofeczech

https://www.instagram.com/dofeczech/

Sdílejte článek na: