Publikováno: 13.06.2022

Zpětně bychom Vám touto cestou chtěli srdečně poděkovat za Vaši účast na prvním Foru neformálního vzdělávání, které jsme uskutečnili 31. března 2022 pod záštitou prvního místopředsedy Senátu Jiřího Růžičky. Vytvořili jste úžasnou atmosféru a my už se teď moc těšíme na další ročník!

Dovolte nám shrnout hlavní výstupy panelové diskuze na téma Neformální vzdělávání:

 • Klíčovým přínosem programů neformálního vzdělávání typu DofE je dlouhodobost a pravidelnost aktivit. DofE má přidanou hodnotu v systematické práci se středními a základními školami.
 • Ve formálním vzdělávání se hodně zaměřujeme na výkon a neumíme pracovat s chybou. V neformálním vzdělávání je chyba součástí procesu učení.
 • DofE a neformální vzdělávání mladé lidi mění. Utváří je jako osobnosti, klade před ně výzvy, které je vnitřně posouvají dále a učí je poznat sami sebe. Učí je aktivnímu přístupu k občanskému životu a sounáležitosti, například skrze dobrovolnictví. Síla mládežnických organizací je v široké pestrosti lidí různého věku, zkušeností i dovedností.
 • Kdo chce, tak prostor v rámci škol na propojení formálních a neformálních aktivit vždy objeví. Zásadní otázkou ale je, jak zasadit neformální vzdělávání do 40 hodin týdně, které máme k dispozici a zda management škol vytvoří dobré podmínky.
 • Je čas zamyslet se, co budeme dělat pro ty, kteří mladé lidi vedou nad rámec svých pracovních povinností (například v rámci DofE), tedy pro učitele. Ačkoli jsou právě mentoři a vedoucí klíčem k úspěchu DofE, nemají dostatečnou legislativní podporu a často chybí také podpora ze strany škol.

Děkujeme našim panelistům za velmi podnětné vstupy v rámci panelové diskuze. Konkrétně děkujeme 1. místopředsedovi Senátu Jiřímu Růžičkovi, náměstkovi pro řízení sekce vzdělávání a mládeže MŠMT Janu Marešovi, řediteli Národního pedagogického institutu Ivovi Jupovi, předsedovi ČRDM Aleši Sedláčkovi, ředitelce Gymnázia na Zatlance Jitce Kmentové a pedagožce Zdravotní školy v Pardubicích Denise Švandové. Výstupy jsou pro nás velmi důležité a budeme s nimi nadále pracovat.

Součástí Fora byly také 4 workshopy, které představovaly úspěšné projekty neformálního vzdělávání a ze kterých jste si, doufáme, odnesli spoustu zajímavých poznatků. Dovolujeme si Vám shrnout ty nejdůležitější:

Workshop mentoringu a koučinku: Jolana Dočkalová

 • Mentor čerpá ze svých zkušeností a snaží se menteemu dávat příklady z praxe a radit, jak se zachovat.
 • Kouč povzbuzuje k dosažení konkrétního cíle a výsledku, nemusí však mít praktickou zkušenost v diskutované oblasti.

Volitelný předmět DofE: Jiří Svoboda

 • Z worskhopu vyplynulo, že cestou k začlenění DofE do výuky je jeho postupné zařazení do klasických předmětů. Zcela zásadní je podpora v realizaci DofE ze strany vedení.

Workshop “Chytré cíle – co mě baví a kam chci směřovat?”: Tereza Vlčková

 • Metodika “SMART goals” může vedoucím pomoci při stanovování cílů aktivit mladých v DofE. Klíčové je uzpůsobovat přístup k dofákům individuálně.
 • Dofák by si měl vypracovat akční plán podle cílů, které si nastavil. Je možné využívat pomůcky a sebepoznávací metody (myšlenkové mapy apod.). Pokud je cíl nepřiměřený, hledáme cestu, jak jej přenastavit tak, aby více odpovídal možnostem dofáka.

Dofebufetík

 • Děvčata ve dvacetiminutové prezentaci seznámila zúčastněné s přípravou a prodejem jídel. Mluvila o rozdělování a předávání získaných peněz a také o speciálních akcích, které připravují.

Skvělou atmosféru Fora neformálního vzdělávání si můžete připomenout v našem videu nebo fotogalerii.

Sdílejte článek na: