Publikováno: 26.01.2023

Pokud máte na škole studenty, kteří se rozhodnou pro studium v zahraničí, řekněte jim o nadaci The Kellner Family Foundation. Studium v cizině může být finančně náročné, proto studentkám a studentům bakalářských programů poskytuje Nadace The Kellner Family Foundation granty na úhradu školného a dalších nákladů. Od 1. ledna do 12. března přijímá nadace žádosti o grant pro akademický rok 2023/2024. 

Nadace The Kellner Family Foundation od 1. ledna 2023 přijímá žádosti elektronicky přes web kellnerfoundation.cz, formulář musí zájemci vyplnit nejpozději do 12. března. Přihlášky se posuzují ve dvou kolech. Nejprve se vyhodnotí informace z přihlášky, vybraní studenti jsou následně pozváni k osobním rozhovorům. „Při hodnocení žádostí o grant se seznámíme s každým jednotlivým příběhem. Zajímá nás motivace, ambice i odhodlání žadatele. Zároveň chceme podporovat mladé lidi, kteří to myslí vážně s uplatněním získaných vědomostí ve prospěch české společnosti. Takové, kteří budou ochotní pomáhat dalším,“ doplnila k hodnocení žádostí Petra Dobešová, členka správní rady Nadace The Kellner Family Foundation.

Granty jsou určené studentům bakalářských oborů na zahraničních univerzitách, od Velké Británie a Spojených států, až po Švýcarsko, Nizozemsko, Německo, Dánsko, Rakousko a další. „Preferujeme žadatele, kteří si vybrali moderní vědecká studia, například oborů, které v České republice nemají tradici nebo je tu nyní není možné studovat. Česko díky tomu získá právě ty odborníky, kteří tu nejvíc chybí. Každým rokem vybereme také několik studentů uměleckého směru,“ upřesnila Petra Dobešová.

V právě probíhajícím akademickém roce čerpá granty od Nadace The Kellner Family Foundation celkem 59 studentů, kteří studují na 50 univerzitách ve 12 zemích, především v přírodních a lékařských, technických, ekonomických, právních i hudebních oborech.

Za 13 let získalo prostředky na studium i náklady s ním spojené celkem 239 Čechů studujících na univerzitách po celém světě, včetně těch renomovaných jako jsou např. University of Oxford, University of St Andrews, University of Cambridge nebo Yale University.

Profily všech stipendistek a stipendistů jsou zveřejněny na webu Nadace The Kellner Family Foundation.

Odkaz na online žádost.

Sdílejte článek na: