Publikováno: 11.01.2022

Podpisem memoranda o spolupráci potvrdil Pardubický kraj zájem rozvíjet i nadále aktivity vedoucí k udílení Mezinárodních cen vévody z Edinburghu (DofE).

„DofE je prestižním mezinárodním programem neformálního vzdělávání pro mladé lidi ve věku od 14 do 24 let. Nejedná se o klasický vzdělávací program, ale jeho cílem je především komplexní rozvoj osobnosti prostřednictvím celé řady volnočasových aktivit v oblasti sportu, dobrovolnické činnosti či dobrodružných expedic. Podpisem memoranda chceme vyjádřit náš zájem a podporu těmto aktivitám nejen na našich školách,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Do programu je v Pardubickém kraji zapojeno již přes 12 škol různého zaměření. „Program není cílen pouze na gymnázia, ale je určen opravdu pro všechny děti ze všech oborů vzdělávání. V našem kraji má již poměrně dlouhou tradici a doufám, že se k velmi úspěšným školám jako jsou gymnázia v Poličce či Moravské Třebové přidají i další. To je také naším cílem, tedy prezentovat ředitelům škol možnosti programu a podnítit je k zapojení se,“ řekl krajský radní pro oblast školství Josef Kozel.

Program byl založen roku 1956 princem Philipem, vévodou z Edinburghu, manželem britské královny Alžběty II. Myšlenka programu vznikla zásluhou Kurta Hahna, německého pedagoga, který propagoval zážitkovou pedagogiku. Prvotním cílem DofE byla snaha vést britské chlapce k smysluplnému trávení volného času mezi dokončením školní docházky a nástupem na vojnu. Program se však rychle otevřel i dívkám a začal se šířit po celém světě. Nyní je zapojeno přes 8 milionů mladých ve více než 130 zemích světa. V ČR program působí od roku 1995. „Účast v programu studenty učí, že má cenu na sobě pracovat a dotahovat věci do konce. Po letech s pandemií je právě tato schopnost důležitější než kdy dříve. Absolventi programu získávají certifikát a odznak s mezinárodní platností, které jim mohou dopomoci k zajímavé pracovní příležitosti nebo studiu v zahraničí,“ doplnil Tomáš Vokáč, výkonný ředitel programu DofE v České republice.

Sdílejte článek na:

We apologize if our English is not perfect. Our pages are automatically translated using DEEPL Translator. If you notice any mistakes, please email us at marketing@dofe.cz, and we will address them promptly.

close