Publikováno: 26.05.2022

65 studentů ze Středočeského kraje získalo 25. května v Galerii Středočeského kraje (GASK) v Kutné Hoře bronzové a stříbrné Ceny vévody z Edinburghu. Splnili totiž své stanovené cíle v programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE), který před 65 lety založil princ Philip. 6 až 12 měsíců se věnovali dobrovolnictví, sportu, rozvíjeli své dovednosti a na závěr absolvovali několikadenní expedici v přírodě.

Účast v programu, který nyní funguje ve 130 zemích světa a ročně jej plní 1,3 milionu mladých lidí včetně více než 5 000 Čechů, mnohým pomohla překonat těžké období lockdownů a navzdory okolnostem trávit čas aktivně. Účastníci pořádali sbírky pro nemocnice a domovy důchodců, šili roušky, nosili jídlo nemocným, uklízeli odpadky nebo pomáhali pohybem prostřednictvím aplikace EPP.

Tereza Placatková, studentka Gymnázia Příbram, v rámci dobrovolnictví v dobročinné organizaci Charita docházela do místního stacionáře. Když jí pandemie návštěvy znemožnila, vybírala od lidí potraviny a rozvážela je sociálně slabším rodinám s dětmi. Sociálně znevýhodněným dětem navíc pomáhala s vytvářením výukového programu a s doučováním. „DofE mě naučilo, že sedět nad učebnicemi zdaleka není jediná cesta, jak se rozvíjet a posouvat dál, že když můžeme, měli bychom toho využít a umět tomu i něco obětovat. Litovat totiž budeme jen toho, co jsme se neodvážili uskutečnit.“  

Hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková, která dnes studentům předávala ocenění, komentuje důležitost programu slovy: „Program DofE je pro mladé mimořádná příležitost, jak zapracovat na svém rozvoji, dozvědět se hodně o sobě samých a světě kolem nás. Obdivuju všechny, kteří se zapojili a vytrvali, takže si mohli převzít Ceny vévody z Edinburghu. Věřím, že zkušenosti z plnění programu se jim mnohokrát zúročí, a to nejen při dalším studiu, v práci, ale i v osobním životě. Všem blahopřeji a samozřejmě děkuji i všem vedoucím, kteří se účastníkům programu věnují.“

Sdílejte článek na: