Publikováno: 18.06.2020

Otto Eden při plnění stříbrné úrovně začal pomáhat romským dětem, které učil hrát fotbal. Skrz jeho dobrovolnickou aktivitu měl možnost poznat nový svět, se kterým by se za jiných okolností nesetkal. Díky této zkušenosti mohl lépe porozumět nerovnostem ve společnosti a také zjistil, že pomáhat ostatním ho naplňuje a chtěl by v tom i nadále pokračovat.

Během jeho cesty k získání stříbrné úrovně se Otto také zdokonalil ve 3D modelování a absolvoval expedici v Krkonoších. Zlatá úroveň Ottu motivovala k tomu, aby přijal novou výzvu. Fotbal byl již od mala součástí jeho života a jeho cílem bylo být stejně dobrý, jako jeho trenér a mít možnost pomáhat s tréninkem mladších fotbalistů. Ze začátku měl obavu z toho, že kvůli malému věkovému rozdílu ho mladší fotbalisté nepřijmou. Tuto obavu překonal tím, že si určil trénink mladších fotbalistů jako dobrovolnickou aktivitu. Tímto si splnil sen. Při plnění zlaté úrovně Otto dále získal certifikát C1 v němčině a úspěšně splnil jeho rezidenční projekt a expedici v zahraničí.

Program DOFE Ottu motivoval přijímat výzvy. Jednou z těchto výzev bylo přespání v záhrabu, kam se dostal na sněžnicích. Dále také skončil na třetím místě v celostátní debatní soutěži v němčině, do které ho přihlásil jeho učitel němčiny. Jeho zkušenosti ho vedly k tomu stát se ambasadorem DOFE. Navštěvoval školy, kde motivoval studenty, aby se do programu také zapojili. Účast v programu DOFE naučila Ottu nebát se a překonávat sám sebe. Před rokem úspěšně společně se dvěma dalšími studenty z Brna založil portál interns.cz, který umožňuje dospívajícím již od střední školy získávat relevantní pracovní zkušenosti v podobě stáží, přednášek a různých akcí. Nyní také zahajuje studium ve Vídni a jak sám říká, svým úspěchům a odhodlání vděčí zejména DOFE.

Sdílejte článek na: