Publikováno: 06.02.2020

Národní centrum DofE hostilo v prosinci třetí mezinárodní výměnu vedoucích DofE. Té se zúčastnili vedoucí z Bulharska, Litvy, Nizozemí a Česka. Čtyřdenní trénink byl zaměřen na  posílení sebejistoty a pohody v roli vedoucího.

Celý projekt nese název „Non-formal learning in the Formal Education“ a je podpořen z programu Erasmus+.

Většina vedoucích DofE jsou dobrovolníci – o účastníky se starají ve svém volném čase, a tak se mohou jednoduše dostat do situace, kdy jim na vedení dofáků nezbývají síly. Jak být dobrým vedoucím? Na tuhle otázku se v prosinci snažilo najít odpověď 14 vedoucích DofE ze 4 různých zemí. Během čtyř dnů se postupně zaměřili na různé aspekty svého prožívaní tak, aby se díky tréninku stali sebejistějšími vedoucími.

Celá výměna začala společným seznámením. Pracovníci českého Národního centra představili, jak funguje program u nás, a následně jsme měli možnost s ostatními porovnávat, v čem jsme si podobní a v čem se lišíme. Odpoledne jsme se věnovali nástrojům pro lepší nakládání se stresem. Vedoucí se naučili, jak volit priority a jak se uklidnit ve stresových situacích.

Druhý den jsme vyjeli „do terénu“ a strávili ho na Gymnáziu Jana Keplera. Nejdříve jsme poznali vedoucí a účastníky z gymnázia, ti nám školu představili, abychom dobře chápali, v jakém kontextu u nich DofE funguje. Poté jsme měli možnost sdílet společně zkušenosti s podobnými situacemi. Druhá část dne byla věnována řešení konkrétních problémů, které při vedení programu DofE vedoucí potkávají. Jak účastníky motivovat k dokončení programu? Kde najít hodnotitele expedic? Jak získat podporu rodičů? Takové byly otázky, na něž jsme  společně odpovídali.

Poslední den výměny jsme se připravovali na změnu, kterou chceme udělat po návratu domů. Každý měl prostor promyslet si, jak s novými informacemi a nástroji naložit. Cílem bylo naplánovat, jaké způsoby práce budeme nově jako vedoucí ve své práci využívat.

Kromě celodenních tréninků měli účastníci také možnost poznat kousek z předvánoční Prahy. Společně jsme prošli prohlídkou jak klasickou, tak nevšední. Jeden večer nás díky organizaci Pragulic centrem Prahy prováděl průvodce-bezdomovec a ukazoval nám ji svýma očima.

Výměna byla pro všechny inspirací, jak DofE funguje v jiných městech a zemích. Zároveň jsme se díky ní naučili, jak zacházet se stresem, jak správně reflektovat sebe i svoji práci a jak být zdravě motivovaný. Na zkušenosti jednotlivých vedoucích se můžete těšit ve videu, které během výměny vzniklo.

Sdílejte článek na: