Publikováno: 04.03.2019

Dne 4. března 2019 jsme dosáhli dalšího úspěchu v rozšiřování našich aktivit. Královéhradecký kraj (KHK) se stal prvním krajem v Čechách, který s Mezinárodní cenou vévody z Edinburghu Česká republika, podepsal memorandum o spolupráci. Připojil se tak k Moravskoslezskému kraji a městu Brno. Od této spolupráce si slibujeme vznik nových místních center a tedy i větší počet účastníků programu v zapojeném kraji.

V budově Krajského úřadu v Hradci Králové se v pondělí ráno sešel výkonný ředitel DofE Tomáš Vokáč a hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán, aby společně podepsali memorandum o spolupráci. V tomto memorandu se KHK zavazuje k podpoře programu. Kraj chce mladým lidem umožnit získání cenných zkušeností pro jejich rozvoj a profesní uplatnění. KHK nabídne příspěvkovým organizacím z oblasti školství, jejichž zřizovatelem je KHK, roční finanční příspěvek ve výši 10.000 Kč.

„Každý mladý člověk má svá přání a sny, které si díky účasti v DofE může splnit. Program vede mladé lidi k zážitkům, rozvoji osobnosti a ke smysluplnému trávení volného času. Naučí je, že vytrvalým úsilím a prací na sobě může každý dosáhnout i těch nejambicióznějších cílů. Úspěšné zvládnutí programu určitě zaujme i budoucího zaměstnavatele, protože samotný certifikát dokládá, že mladý člověk má za sebou dlouhodobou práci na rozvoji svých schopností a talentu,“ říká hejtman Jiří Štěpán.

„Chtěli bychom, aby programem prošlo co nejvíce dětí a  mládeže, a proto chceme školy motivovat k účasti,“ doplňuje náměstkyně hejtmana Martina Berdychová, odpovědná za oblast školství.

 

Autor TZ: Martina Svatoňová, KHK, upraveno DofE

Sdílejte článek na: