Publikováno: 09.05.2022

Milí dofáci a drazí vedoucí, náš program potřebuje opět vaši pomoc! Chceme všem ukázat, jak je společensky prospěšné účastnit se aktivit v rámci DofE.

Jak toho dosáhneme? V současné době provádíme s kolegy z Velké Británie obsáhlý výzkum tzv. SROI (Social Return on Investment), abychom zjistili, jaký přínos má DofE z hlediska společenské návratnosti. Analýza SROI se snaží spočítat ekonomickou hodnotu programu DofE pro budoucí život mladých lidí v rámci určité společnosti. Zjednodušeně jde o finanční vyčíslení hodnoty, kterou program přináší, v porovnání s prostředky investovanými do programu. To znamená, kolik se společnosti vrátí například tím, že se účastníci věnují dobrovolnictví. A k tomu právě slouží dotazník, který od vás potřebujeme vyplnit. Díky získaným datům budeme schopni prezentovat přínosy programu DofE zřizovatelům škol, firmám, sponzorům a dalším partnerům. Zjištěná data pomůžou rozvoji DofE nejen ve vašem Místním centru, ale v celé ČR. Dotazník je určen všem účastníkům, absolventům programu a dospělým, kteří se na programu podílejí (vedoucím, expedičníkům apod.). 

Pro vyplnění dotazníku klikněte zde.

Pokud máte jakékoli otázky, můžete se obrátit na e-mail vyzkum@dofe.cz 

Sdílejte článek na: