Publikováno: 06.09.2021

Česko-slovenská akademie DofE je kreativní online školení vůdčích dovedností pro aktivní a zapálené učitele, vedoucí programů DofE, které jim pomůže posunout své studenty i sebe na vyšší úroveň a zlepšit jejich práci v offline i online světě.

Během tří workshopů získají účastníci dovednosti užitečné nejen pro DofE, ale i pro každodenní pracovní život. Kromě toho bude sdílet své zkušenosti společně se slovenskými kolegy zapojenými do programu DofE. Workshopy probíhají online vždy od 8:30 do 15:00. Cena celé série kurzů je 1 000 Kč na účastníka.

Akademie je připravena ve spolupráci se slovenskou národní kanceláří DofE díky finanční podpoře z fondu Award Covid-19 Recovery Fund a International Award Foundation.

Co mi Česko-slovenská online akademie DofE dá?

Akademie přináší 3 prvky, ve kterých budete mít možnost se rozvíjet:

  • Porozumění a jistota při vedení programu DofE v online i offline prostředí.
  • Využití vybraných online nástrojů v rámci DofE a také v online výuce.
  • Motivace studentů a kolegů: jak maximálně využít potenciál mladých lidí?

Jak bude česko-slovenská online akademie DofE fungovat?

Akademie se skládá ze tří jednodenních seminářů, které se konají s odstupem několika týdnů až měsíců. Jedná se o tyto tři workshopy:

  • Jak ve studentech vzbudit nadšení? Staňte se odborníkem na motivaci a zapojení studentů do programu DofE. Společně prozkoumáme motivace a překážky studentů. Zavedeme vhodné nástroje pro práci s nimi, a to nejen při náboru účastníků DofE.
  • Jak co nejlépe využít potenciál mladých lidí? Staňte se odborníkem na komunikaci a podporujte mladé lidi v dosahování jejich cílů. Prozkoumáme cestu účastníka programem DofE. Prozkoumáme úskalí, kterým účastníci čelí, a nástroje k jejich překonání. Seznámíme se s technikami průběžné motivace a se zásadami respektující komunikace.
  • Jak aktivizovat školu, kolegy, mladé lidi nebo rodiče? Staňte se odborníkem na prohlubování vztahů s komunitou. Zlepšíme vaše vůdčí schopnosti a pomůžeme vám s přehledem zvládnout koordinaci DofE a dalších projektů. Ukážeme vám, jak vytvořit komunitu DofE v celé škole.

Všichni, kdo absolvují všechny tři semináře, se stanou absolventy Česko-slovenské online akademie DofE.

Pro koho je Česko-slovenská online akademie DofE určena?

Účast na Akademii se doporučuje všem koordinátorům a vedoucím DofE v místních centrech z České republiky a Slovenska.

Obsah Česko-slovenské online akademie DofE vede k hlubokému pochopení práce s účastníky, s kolegy v týmu DofE i s ostatními kolegy a školou/organizací jako celkem.

Kolik stojí česko-slovenská online akademie DofE?

Účast na Akademii je z velké části hrazena z grantů a příspěvků našich partnerů. Škola/místní středisko DofE platí příspěvek ve výši 1 000 Kč za účast jednoho účastníka v celé Akademii DofE.

Kdy se budou semináře konat?

Staňte se odborníkem na motivaci a zapojení studentů do programu DofE

10.9.2021
7.10.2021
22.10.2021
5.11.2021
25.11.2021

Staňte se odborníkem na komunikaci a podporujte mladé lidi v dosahování jejich cílů

15.10.2021
12.11.2021
18.11.2021
3.12.2021
9.12.2021

Staňte se odborníkem na prohlubování vztahů s komunitou

Termíny na jaro 2022 se připravují. Termíny budou registrovaným vedoucím včas poskytnuty.

Máte zájem o účast v Česko-slovenské online akademii DofE?

Vyplňte formulář žádosti.

Vyberte si termín 1. a 2. semináře, který vám nejvíce vyhovuje. Na data se můžete stoprocentně spolehnout. V potvrzovacím e-mailu, vždy před školením, obdržíte odkaz na online připojení spolu s dalšími informacemi. Přihlašování na termíny 3. semináře zahájíme v prosinci 2021, o čemž vás budeme informovat spolu s přihlašovacím formulářem, který vám zašleme na konci kalendářního roku.

Sdílejte článek na:

We apologize if our English is not perfect. Our pages are automatically translated using DEEPL Translator. If you notice any mistakes, please email us at marketing@dofe.cz, and we will address them promptly.

close